OM OSS

 

Maja Næss Wanggaard (1991): Maja er sykepleier! Hun har jobbet på Barsel- og Fødeavdelingen ved Rikshospitalet siden 2012 og 2 år på Nyfødtintensiven ved Rikshospitalet. I desember 2018 er hun ferdig utdannet jordmor. Maja er gründer av Barnepiken og har et brennende hjerte for prosjektet som endelig ble startet høsten 2014 i samarbeid med Louise. Maja er bosatt i Oslo (bydel Grûnerløkka).

Louise Rostad (1990): Louise er også sykepleier, og har jobbet på Barselavdelingen ved Rikshospitalet siden 2013, og 2 år Nyfødtintensiven ved samme sykehus. Desember 2018 er hun ferdig utdannet jordmor. Louise fikk forespørsel om å være med å starte Barnepiken på grunn av sine strukturelle evner, varme engasjement og evige pågangsmot. Hun er bosatt i Oslo (Bydel Frogner).

Maja og Louise er daglige ledere av Barnepiken, og sitter i regi av alt administrativt arbeid sammen med Karoline Falck. I tillegg er de aktive i felten og bistår forskjellige foreldre med pass når de har kapasitet. De jobber i team og alene. I tillegg har Barnepiken mange autoriserte sykepleiere som bistår og tar på seg enkeltoppdrag. Disse er hver og en kvalitetssikret før første pass og har gjennomgått grundig relevant opplæring.

Karoline Falck (1992) ble ansatt i Barnepiken i 2016 da den administrative arbeidsmengden økte betraktelig. Karoline har erfaring fra større firmaer, og har en mastergrad i PR og markedsføring. Hun bistår daglig med mailkorrespondanse til kunder, møter og nettverksbinding. Karoline er den som holder firmaet på bena, og er blitt en stødig bærebjelke i driften av Barnepiken.

Alle Barnepikens ansatte er sykepleiere med bred erfaring med barn på sykehus. Både friske og syke. Barnepikene har alle oppdatert sertifisering i Hjerte-Lungeredning (HLR) og førstehjelp hos små barn. Som et pilotprosjekt tilbyr vi også førstehjelpskurs – nyfødte i hjemmet dersom dette er ønskelig.

Øvrig aktive Barnepiker:

Elisabeth Midthus: Sykepleier og jordmorstudent, erfaring fra Nyfødt Intensiv og Føde/Barsel.

Hilja Hippe: Sykepleier, erfaring fra Nyfødt Intensiv og Legevakt

Hanne Marie Etnestad: Sykepleier, erfaring fra Barsel og Gynekologisk sengepost

Helene Jamtli: Sykepleier, erfaring fra Kirurgisk Barneavdeling

Mari Elisenberg: Sykepleier og jordmorstudent, erfaring fra Nyfødt Intensiv og Føde/Barsel

Anne Marte Dalaker Opsahl: Sykepleier og jordmorstudent, erfaring fra Nyfødt Intensiv og Føde/Barsel.

Kristin Dalholt Pettersen: Sykepleier, erfaring fra Nyfødt Intensiv

Elisabeth Grannes: Sykepleier, erfaring fra Nyfødt Intensiv og Føde/Barsel.